Leden, donateurs - Ledenvergadering

Algemene ledenvergaderingen in 2022
De 27e algemene ledenvergadering wordt gehouden op 21 mei 2022, 14.00 uur.
Download de pdf met de agenda.
Een speciale algemene ledenvergadering, de 28e, wordt gehouden op 22 oktober 2022.

De 26e algemene ledenvergadering
Deze extra ALV werd gehouden op 30 oktober 2021.
Zie de pdf: Verslag 26e algemene ledenvergadering

De 25e algemene ledenvergadering
Jaarvergadering over 2020 op 22 mei 2021.
Zie de pdf: Notulen 25e algemene ledenvergadering

De 24e algemene ledenvergadering
Jaarvergadering over 2019 op 10 oktober 2020.
Zie de pdf: Verslag 24e algemene ledenvergadering